SPECIALIST IN LOONWERK & MACHINVERHUUR

BREED INZETBAAR

Wij zijn een loonbedrijf met een brede inzetbaarheid. Door samenwerking met andere loonbedrijven of ZZP-ers kunnen wij elke klus aan.

Wat wij doen:

  • Bomen; snoeien, kandeleren, rooien en versnipperen
  • Fourage; leveren aan manege en fourage handel
  • Graafwerkzaamheden; funderingen en sloten graven
  • Gras; zaaien, egaliseren en maaien. Ook taluds maaien
  • Gratis onderhoud van (tijdelijk met gras ingezaaide) bouwpercelen
  • Grondverzet en vervoer
  • Paarden; aanleggen rijbakken
  • Paarden; leveren van speciaal geschikt grasmengsel als voer
  • Wintermaanden; gladheidsbestrijding voor bedrijven en gemeenten met schuiven, bezems en strooiers
  • Verhuur opslagruimte en bedrijfsruimten

Herma verhuur bedrijfsruimte

Uw gereedschap en apparatuur zijn essentieel voor uw bedrijf. Bewaar ze dus op een veilige, droge en goed bereikbare plek. Een opslagruimte bij Herma kan uitkomst bieden. Wanneer u niet werkt, bewaart u uw gereedschap in opslag. ‘s Ochtends, op weg naar uw werk, haalt u het benodigde materiaal op en ‘s avonds brengt u het gewoon weer terug.

PARTNERS